Retour Voorwaarden

Bij Wetronic vinden wij klanttevredenheid zeer belangrijk.
Wettelijk heeft u recht op maar 14 dagen bedenktijd, wij bij Wetronic geven u maar liefst 60 dagen bedenktijd een van de beloftes van Wetronic!
Alle tijd om te besluiten of u het product wel of niet wilt houden of dat u het toch liever terug brengt.
Uiteraard zijn hier wel enkele voorwaarden aan verbonden zoals u ook terug kunt vinden in onze algemene voorwaarden.
Hieronder hebben wij dit stuk voor u specifiek uitgelicht.


Annuleren van uw bestelling is mogelijk doormiddel van email info@wetronic.nl
Of maak gebruik van ons RMA formulier: Klik Hier
TIP: Vergeet niet uw RMA nummer te vermelden op uw retourzending en ook de aankoopbon bij te sluiten. Dit zorgt voor een versnelde afhandeling van uw retour.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 60 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 60 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of via het retour formulier in de webshop. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending met track&trace. Tevens is de klant zelf verantwoordelijk voor eventuele transportschade tijdens deze verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.    Maatwerk producten en producten met een beperkte houdbaarheid kunnen niet geretourneerd worden. Indien wij producten voor u specifiek maken kunt u deze niet retourneren deze producten vallen niet onder bovenstaande punten.

Bij levering van diensten:

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.    Indien de levering van de diensten reeds is gestart zullen de kosten die tot dan zijn gemaakt worden verrekend met het resterende bedrag.


Artikel 7 - Kosten bij annuleren

1.    Indien de klant kiest voor het annuleren van de bestelling zijn alleen de eventuele retour kosten voor zijn rekening bij een volledige annulering

2.    Als de klant reeds zijn betaling heeft voldoen zal Wetronic ervoor zorgen dat deze binnen 7 dagen maar niet later dan 14 dagen wordt terug betaald. Op voorwaarde dat de producten reeds terug zijn bij Wetronic.

3.     Indien producten zijn beschadigd door onjuist gebruik of slijtage is de klant aansprakelijk voor de waarde vermindering van het product.

4.     De klant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor waardevermindering indien Wetronic niet alle wettelijke informatie heeft voorzien bij het tot stand komen van de koopovereenkomst.

De waardering van www.wetronic.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 166 reviews.